A 2019/2020. évi tankönyvekkel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A tankönyvrendelés első lépéseként az alábbi dokumentum kitöltésére kérjük Önöket.

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassák el, majd kitöltve és aláírva küldjék vissza gyermekükkel.

Az Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz dokumentumban minden esetben jelezni kell, hogy jogosultak-e kedvezmény igénybevételére (a)-e) pontok).

Amennyiben jogosultak kedvezményre, úgy a jogosultságot igazoló dokumentumot az igénylőlaphoz csatolni szíveskedjenek.

Határidő most bent levő tanulók esetén: 2019. április 12.

Határidő szeptembertől kilencedikes tanulók esetén: a beiratkozás napja

A tankönyvekkel és a tankönyvrendeléssel, normatív támogatással kapcsolatos kérdések forduljanak Tóth Viktóriához

32/887-600/123-s mellék

A tankönyveket terveink szerint a 2019/2020-as tanév első hetében osztjuk ki.

Kik kaphatnak tankönyvtámogatást?